INZICHT: EEN AANVULLENDE KIJK OP CARDIOVASCULAIR RISICO

h148

Inleiding
Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld. In Nederland is ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten de laatste jaren teruggedrongen. De daling is vooral veroorzaaakt door goede preventie en behandeling.In de reguliere zorg richt men zich – terecht – op factoren als leeftijd, familiaire belasting, levensstijl, bloeddruk en cholesterol.

Er beginnen nu ook meer geluiden door te klinken dat het ontstaan van cardiovasculair risico mede of meer veroorzaakt wordt door laaggradige ontstekingen in het lichaam. Deze ontstekingen zijn feitelijk een aanpassing van het lichaam, echter als deze situatie langer aanhoudt kan het risico op een cardiovasculair event verhoogd zijn. De invloed van levensstijl, voeding, gedrag en eventueel het gebruik van suppletie verlaagd dit risico.


Ter illustratie hebben wij een drietal studies toegevoegd.

Studie 1:
De conclusie van de eerste studie suggereert dat verhoogde ontstekingsmarkers in het bloed een betere voorspeller van toekomstige cardiovasculaire events is dat het LDL-cholesterol.

Zie studie

Studie 2:
De tweede studie gaat in dat de meeste, zo niet alle, typisch Westerse chronische degeneratieve ziektes een primaire oorzaak vinden in een ongezonde leefstijl en dat chronische systemische lage graad ontsteking hierbij een gemeenschappelijke noemer vormt.

Zie studie

Studie 3:
De derde studie beschrijft de omgekeerde correlatie tussen omega 3 vetzuren en ontstekingsmarkers in het bloed.De uitkomsten van deze studie geven een indicatie dat het gebruik van DHA mogelijk meer effectief is dan EPA bezien bij het reduceren van inflammatie en vetzuren in het bloed gezonde mannen en vrouwen met abdominaal overgewicht and subklinische systemische inflammatie.

Zie studie

Studie 4: Verlaging van homocyteine door omega-3 vetzuren
Foliumzuur, B6, B12 en omega 3 vetzuren bijdragen aan het verlagen van de homocysteinespiegel.

Studie wordt in apart bestand toegevoegd.

Wat kan HME Orthokliniek voor u doen?
We starten met het inventariseren van uw risicoprofiel conform de NHG-richtlijn (huisartsenrichtlijn) aangevuld met de inzichten vanuit de complementaire geneeskunde. We gebruiken de volgende informatie over uw gezondheid:

Algemeen
Algemene intake met (i) algemene vragenlijst, (ii) bloeddruk, (iii) gewicht, (iv) bloed- en urineonderzoek, aangevuld met ontstekingsparameters.
Functie onderzoek door middel van een ECG (hartfilmpje), welke door onze samenwerkende cardioloog wordt beoordeeld.
Tot slot preventie consult, waarin uw risicoprofiel centraal staat samen met eventuele adviezen.
Wilt u meer informatie of een afspraak maken vul dan onze formulieren in. Deze kunt u vinden aan de rechterzijde van de navigatie.

Lees verder

 

INZICHT: MAGNESIUM EN DE ROL BINNEN CARDIOVASCULAIR RISICO.

PLAATJE MAGNESIUM

Inleiding

Magnesium is betrokken bij meer dan 300 enzymatische reacties in het lichaam. Magnesium is van belang voor de stofwisseling van eiwitten, koolhydraten en vetten, de zenuwgeleiding, spiercontractie, cholesterolstofwisseling, temperatuurregulatie, detoxificatie en gezonde botten en tanden. Ook op hart en bloedvaten heeft magnesium een gunstige invloed: het helpt het bloed dun te houden, ontspant de bloedvaten en gaat verhoging van de bloeddruk tegen. Een te lage inname van magnesium met de voeding komt geregeld voor. Factoren zoals stress, diarree, braken en een hoge suikerinname verlagen de magnesiumstatus.

Wist je? De invloed van magnesium en cardiovasculair risico.
Een lage concentratie van magnesium in het bloedserum is geassocieerd met het risico op hypertensie, diabetes type 2 en de verkalking van de kransslagaders, de zogenoemde CAC score, Coronary Artery Calcification.

Studie wordt in een apart bestand toegevoegd.

Wist je? Magnesium vermindert vaatstijfheid
Suppletie met magnesium kan mogelijk de vaatstijfheid van slagaders verminderen bij mensen met overgewicht of obesitas en verkleint daarmee de kans op een hart- en vaataandoening.

Studie wordt in apart bestand toegevoegd.

Wat kan HME Orthokliniek voor u doen?

XYZ TOEVOEGEN

Wilt u meer informatie of een afspraak maken vul dan onze formulieren in. Deze kunt u vinden aan de rechterzijde van de navigatie.

Lees verder