VERGOEDINGEN


Fiscale aftrek; Loonbelasting

Deze uitleg is bedoeld om u in algemene zin te informeren over specifieke zorgkosten, welke u mogelijk kunt aftrekken van het belastbaar inkomen en daarmee uw belastingdruk kunt verlagen. Deze uiteenzetting is slechts ter uitleg bedoeld en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor uw belastingaangifte en daarmee de toepasselijkheid van deze regeling. Lees de regeling daarom goed na en bel vooraf de belastingdienst of uw consulent.

Voorwaarden aftrek specifieke zorgkosten.

› Deze aftrekpost is alleen van toepassing op dat gedeelte van de kosten, waarvoor u geen vergoeding krijgt of recht op vergoeding heeft.
› Er geldt een drempelbedrag, alleen de kosten boven deze drempel kunt u aftrekken.
› De kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen zijn niet aftrekbaar.
› Kosten die u maakt omdat u niet verzekerd bent, kunt u niet aftrekken. De enige uitzondering betreft kosten welke onder de aanvullende verzekering vallen.

Voor welke personen mag u zorgkosten aftrekken?
› Uzelf en uw fiscale partner.
› Kinderen jonger dan 27 jaar, indien zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen.

Welke zorgkosten mag u aftrekken?
Genees- en heelkundige hulp, kosten voor huisarts, tandarts, specialist, paramedicus zonder verwijzing, verpleging in ziekenhuis of verpleeginstelling en behandelingen op voorschrift van en onder begeleiding arts.

Medicijnen op doktersvoorschrift
Alleen kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven zijn aftrekbaar, mits in Nederland erkend als medicijnen, waaronder ook homeopathische middelen.

Voor de toepasselijkheid van deze regeling op uw situatie verwijzen wij naar de regeling specifieke zorgkosten.

Dieet op voorschrift van arts of diëtist
Een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist, dan kunt u een vast bedrag aftrekken: Bekijk hier de dieetlijst 2015 voor meer informatie.