COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE IN DE PRAKTIJK


HME Orthokliniek biedt u advies en behandeling, gebaseerd op reguliere (huis)arts geneeskunde aangevuld met denkbeelden en behandelmethodes uit de (nog) niet regulier erkende methoden van geneeskunde, zogenoemde complementaire geneeskunde.

HME Orthokliniek is gespecialiseerd in twee stromingen:

1. Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculair is een samenvoeging van “ortho” dat goed of juist betekent en “moleculair” dat slaat op de moleculen, die in onze cellen en in de voeding voorkomen. Orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van voedingsadviezen en aanvullingen op de voeding, met als doel de zelfgenezende processen in het lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te stimuleren.

2. Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is gebaseerd op de oorspronkelijke geneeskunde volgens Hippocrates. Natuurgeneeskunde houdt zich vooral bezig met ontgifting en reiniging van het lichaam (detox) en activeert de eigen afweerkrachten en geneeskracht van de mens.

Zelfherstellend vermogen (functioneel model)

Door het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren en levensstijl aan te passen, kunnen de lichaamsfuncties worden ondersteund en verbeterd. Onze benadering is een systeembenadering op maatgemaakt voor de patiënt. Dit vatten wij samen in ons functioneel model.

Doelgroepen HME Orthokliniek


Chronische zieken

o8!hIn onze kliniek komen vaak patiënten met een chronische ziekte, zoals artritis, auto-immuunziekten, diabetes, fibromyalgie, hart- en vaatziekten en obesitas. Chronische klachten blijken vaak met een samenspel aan symptomen en klachten gepaard te gaan. Onze behandelingen zijn erop gericht om ondersteuning bij chronische aandoeningen te bieden.

 


Preventie & behoud vitaliteit

8or7

Het functioneel model is goed in te passen ter preventie & behoud van vitaliteit. Het idee is dat het lichaam, naast het signaleren dat er iets mis is, mechanismen in werking stelt om de onbalans aan te pakken, bijvoorbeeld ontsteking/inflammatie. Het tijdelijk bestaan van een dergelijk mechanisme is veelal gunstig, echter de chronische variant moet worden voorkomen.

Door het functioneel model samen met uitgebreide diagnostiek toe te passen bij “gezonde” patiënten kan in een vroegtijdig stadium worden ontdekt welke disbalans in het lichaam aanwezig is en worden aangepakt. Denk hierbij aan diverse onderzoeken, zoals bloed, urine en feces. Er wordt aangenomen dat de ontwikkeling van ziekten mede wordt beïnvloed door deze disbalans jarenlang te laten bestaan. Gedrag, levensstijl en voeding zijn hierbij belangrijke onderdelen.