ONZE VISIE


Onze visie op geneeskunde

HME Orthokliniek biedt advies en behandeling, gebaseerd op reguliere geneeskunde aangevuld met complementaire geneeskunde. Deze visie staat voor denkbeelden en behandelmethodes uit de -nog- niet regulier erkende methoden van geneeskunde. Wij streven ernaar om de onderliggende oorzaak van de ziekten op te sporen en het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren. Dit noemen wij: het functioneel model, welke hieronder nader toegelicht. Tevens vinden wij samenwerking met huisarts en/of medisch specialist van groot belang, temeer omdat onze behandelmethodes soms vragen oproepen bij patiënt of arts. Zo creëeren we voor alle partijen transparantie.

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden, hebben wij daarom veel tijd en energie gestoken in het standaardiseren en protocolleren van onze zorg. Tevens beschikken we over moderne apparatuur ter facilitering van onze behandelingen alsook diverse veiligheidsprotocollen om onze patiëntveiligheid te kunnen borgen.

Ook beschikt HME Orthokliniek over diverse diagnostische mogelijkheden; zo werken we samen met ziekenhuislaboratoria en gespecialiseerde laboratoria, nationaal en internationaal, voor onder andere bloed- en urineonderzoek. Binnen HME Orthokliniek zijn er diverse functietesten beschikbaar voor onder andere het hart en de longen. Voor passend advies, doorverwijzing of bij consultatie werken wij samen met diverse medische specialisten.

Functioneel model

De nadruk van deze methode:

  1. Het verhaal achter de patiënt;
  2. Identificeren van modificeerbare levensstijl factoren en omgevingsinvloeden;
  3. Onderzoeken van de fysiologische en functionele status bij patiënten.;
  4. Realiseren van een effectieve therapeutische relatie tussen patiënt en arts.

Door het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren en levensstijl aan te passen, kunnen de lichaamsfuncties worden ondersteunt en verbeterd. Onze benadering is een systeembenadering op maat gemaakt voor de patiënt.

Schematisch ziet dat er zo uit:

9r78