KWALITEIT


Tevreden patiënten zijn voor HME Orthokliniek belangrijk, feitelijk onze levensader. Om op hoog niveau zorg- en dienstverlening te kunnen bieden, willen wij de kwaliteit van de zorg en diensten continue verbeteren. Een belangrijk onderdeel is de feedback van onze patiënten.

Patiënttevredenheid

Wij vinden het erg belangrijk om de mening van de patiënten te vernemen. Dit zodat wij op onderdelen onze dienstverlening kunnen aanpassen. Wij hebben een klanttevredenheidsformulier ontwikkeld, deze kunt u met deze link activeren. Wij willen graag uw ervaring en mening weten. U kunt deze natuurijk ook anoniem invullen. Heeft u een opmerking, klacht of compliment? Laat het ons weten!

14m7

Certificering

In 2017 zullen wij de visitatie van onze artsenvereniging voor integrale geneeskunde (AVIG) hebben. Daarnaast zullen wij aansluiting vinden bij een onafhankelijk keurmerk of onafhankelijk certificeringsbureau. Wij hebben ons kwaliteitshandboek ontwikkeld, passen de hygiëneprotocollen conform wet- en regelgeving toe en hebben onze dienstverlening zoveel mogelijk beschreven en gestandaardiseerd. Ook hechten wij er grote waarde aan dat onze organisatie extern wordt getoetst.

Waarborgen van kwaliteit

Om de kwaliteit en de patiëntveiligheid te waarborgen worden er jaarlijks meerdere interne en externe audits uitgevoerd. Zo vindt er continue feedback plaats van patiënten en krijgen wij visitatie van medisch specialisten. Bovendien zijn er verscheidene kwaliteit-, veiligheid- en hygiëneprotocollen ontwikkeld en steken wij veel tijd en energie in intervisie en scholing van het personeel.
Om de kwaliteit van de artsen te waarborgen, wordt toegezien op registratie in het BIG-register en aansluiting bij koepelorganisaties.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

HME Orthokliniek staat onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Jaarlijks wordt voldaan aan onze verslagleggingsverplichting.

Begin 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg HME bezocht. Dit heeft geleid tot een constructieve toetsing aan de hand van de basisset risicoindicatoren particuliere klinieken. Het rapport was over het geheel genomen voldoende tot goed. Er zijn ook een aantal opmerkingen gemaakt en werden bouwkundige aanpassingen gewenst, welke in 2016 zijn geïmplementeerd. In onze planningsdocumenten zijn veel van deze verbeterpunten al benoemd. In 2016 hebben wij deze verbeterpunten doorgevoerd. Het dossier is derhalve met goed gevolg gesloten.

Klachtenregeling en overige informatie
I. Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u in onderstaande regeling lezen welke mogelijkheden en organisaties ter beschikking staan om uw klacht in te dienen.

Een woord vooraf: de klachtenregeling dient conform nieuwe wet- en regelgeving te worden gewijzigd. In samenwerking met Quasir geven wij hier invulling aan. In januari 2017 is onze nieuwe klachtenregeling gepubliceerd. 

Onze klachtenregeling:

t!e5

Onafhankelijke klachtencommissie

Indien u zich direct tot de klachtencommissie wilt wenden, buiten HME Orthokliniek, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Stichting Zorggeschil.

Contactgegevens:

Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega
0561 618711 (Quasir)
9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

Voor klachten in de klachtenbemiddeling is mevrouw L. de Boon de coördinator, telefoonnummer 06 – 48 44 55 38 . Het mailadres voor de onafhankelijke klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl.

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl
www.quasir.nl

Bijgaand tevens een kort stappenplan in geval u een klacht heeft over de HME Orthokliniek.

@#6o

In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van HME Orthokliniek en de patiënt geregeld.

Onze algemene voorwaarden:

t!e5

Privacyreglement

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan regels over het gebruik van persoonsgegevens opgenomen. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mogen inzien, aan wie de gegevens verstrekt mogen worden en hoe lang gegevens bewaard worden.

Ons privacyreglement:

t!e5

Onze privacyverklaring:

t!e5

Patiëntenfederatie NPCF

Help fouten voorkomen en lees de tips op de site van de Patiëntenfederatie NPCF. De Patiëntenfederatie Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

Meer informatie over gezondheid, ziekte, beweging en/of voeding?
  • Kijk op thuisarts voor betrouwbare informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.
  • Een schat aan medische informatie vindt u op de site van: de Nederlandse hartstichting
  • Lees over gezonde voeding en een uitgebalanceerd dieet op de site van het voedingscentrum
  • Alles over stoppen met roken vindt u op de site van: stivoro