NIEUWS


 UPDATE DOSSIER HERREGISTRATIE

14 april 2018: Afwijzing herregistratie Drs. J.C.J. Reijntjes 

HME Orthokliniek werd dit weekend geconfronteerd met het besluit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de herregistratie van drs. J.C.J. Reijntjes af te wijzen. Hiermee vervalt officieel per 12-04-2018 de inschrijving van drs. J.C.J. Reijntjes in het BIG-register. Daarmee is drs. J.C.J. Reijntjes, arts niet praktiserend. 

Wij betreuren de beslissing van het Ministerie en stellen ons op het standpunt dat sprake is van een procedurele onduidelijkheid. De komende weken bereiden wij ons bezwaarschrift voor en gaan er vanuit dat over circa 8 à 10 weken de situatie is genormaliseerd.

Wilt u meer lezen? klik hier

24 april 2018: Aankondiging pensionering Drs. J.C.J. Reijntjes 

Drs. J.C.J. Reijntjes heeft vanmorgen officieel aan HME Orthokliniek bevestigd af te zien van het maken van bezwaar bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In overleg met zijn echtgenote heeft hij aangegeven vrede te hebben met het besluit en mede gezien zijn leeftijd graag met pensioen te gaan.

Drs. J.C.J. Reijntjes heeft aangeboden om de nieuwe artsen in te willen werken en zijn kennis en kunde over te dragen. Hij tijdstip waarop hij “zijn stethoscoop aan de wilgen hangt” is nog niet bekend, maar zal de komende maanden duidelijk worden. Wij zullen als kliniek zorgdragen voor een passend afscheid naar de patiënten en cliënten toe. In de tussentijd zijn wij in overleg om een duurzame oplossing te vinden als de pensioendatum daar is.

24 april 2018: Aankondiging waarneming binnen HME Orthokliniek. 

Wij hebben drs. L. Boeken bereid gevonden de komende periode in Haarlem op de woensdag en in Bussum op de donderdag de taken van Drs. J.C.J. Reijntjes waar te nemen.

Daarnaast hebben wij drs. M. Sipma bereid gevonden om op maandag in Bussum de taken van Drs. J.C.J. Reijntjes waar te nemen. Wij willen de dames bedanken voor hun bereidwilligheid om HME Orthokliniek te ondersteunen.

Tot slot is drs. P. van Gelder bereid gevonden om op dinsdag en eventueel vrijdag waar te nemen.

01 mei 2017: Vergoeding consulten binnen HME Orthokliniek. 

De vergoeding van consulten binnen HME Orthokliniek zijn afhankelijk van de aansluiting van de behandeld artsen bij de AVIG of MBOG. Dit zijn simpel gezegd de koepelorganisaties voor complementair werkende artsen en therapeuten. Daarnaast moeten de artsen om voor vergoeding in aanmerking te komen verbonden zijn aan HME Orthokliniek en dit moet bevestigd zijn binnen het zogenaamde AGB register, welke ondermeer is verbonden met zorgverzekeraars. Een consult ingestuurd op het briefpapier van HME Orthokliniek met de registratiecode(s) van de behandeld arts moeten daarom voor vergoeding in aanmerking komen.

Vandaag kregen wij de bevestiging van het verwerkingsprogramma Vektis (o.a. voor het AGB register) dat de juiste gegevens aan aanmeldingen zijn verwerkt en ontvangen. Het zal ongeveer een week duren voordat alle zorgverzekeraars op de hoogte zijn gesteld.

Dit betekent dus dat consulten op naam van drs. Boeken, Sipma en Van Gelder vergoed worden.

 


tmeh

Per 1/3/2018 werken Prakijk Deen, praktijk voor fysiotherapie en manueel therapie, samen met HME Orthokliniek, praktijk voor integrale geneeskunde. Dit betekent dat clienten van Praktijk Deen en HME Orthokliniek op de woensdagochtend tussen 8.30 – 12.00 uur terecht kunnen op de locatie Schipholpoort 42 2034 MB Haarlem, nabij het Spaarne Gasthuis.

Wist je dat je: Zonder doorverwijzing van de huisarts bij de fysiotherapeut of manueel therapeut terecht kan?

De praktijk
Praktijk Deen is een modern, gespecialiseerd centrum voor fysiotherapie en manuele therapie. Praktijk Deen is toegankelijk voor iedereen met klachten aan het bewegingsapparaat en richt zich op de regio Zuid Kennemerland met Heemstede als centrum.
De praktijk wil een belangrijke rol spelen in het gezond worden en gezond blijven van mensen. Praktijk Deen biedt dan ook verschillende mogelijkheden voor behandeling, organiseert medische fitness en heeft verschillende revalidatieprogramma’s.
Groot voordeel is dat we directe, snelle contacten hebben met de specialisten in de verschillende ziekenhuizen in de regio waarbij kennisoverdracht en optimale communicatie rondom de patiënt centraal staan.

Bekijk hier de folder van Praktijk Deen.

6o32