VERGOEDING


Hoe zit dat nou?

Wij krijgen vaak vragen over de vergoeding van functionele geneeskunde en dat is begrijpelijk. In dit schrijven zetten wij kort uiteen welke mogelijkheden bestaan. Echter zal dit schrijven toch ook vragen oproepen, omdat verzekeraars in hun eerste presentatie van vergoedingen niet altijd alle informatie geven.

149m


Fiscale aftrek; Loonbelasting

Deze uitleg is bedoeld om u in algemene zin te informeren over specifieke zorgkosten, welke u mogelijk kunt aftrekken van het belastbaar inkomen en daarmee uw belastingdruk kunt verlagen.

149m


Tarieven & Betaling

Om onnodige administratieve handelingen – en mogelijke onduidelijkheden en misverstanden – te voorkómen.

149m