VERGOEDINGEN


Hoe zit dat nou?

Wij krijgen vaak vragen over de vergoeding van complementaire geneeskunde en dat is begrijpelijk. In dit stuk zetten wij kort uiteen welke mogelijkheden bestaan. Echter zal dit schrijven toch ook vragen oproepen, omdat verzekeraars in hun eerste presentatie van vergoedingen niet altijd alle informatie geven. Dit komt doordat er een verschil bestaat tussen het vergoedingenoverzicht en de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden staan de daadwerkelijk vergoedingen opgenomen gespecificeerd per artikel en in het vergoedingenoverzicht op hoofdlijnen.

Vergoeding consulten

De vergoeding van consulten worden in de aanvullende zorgverzekering geregeld. Het is een eis dat het consult door een arts of erkend therapeut wordt uitgevoerd en dat deze is aangesloten bij een beroepsverzekering, bijvoorbeeld de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde). Aansluitend heb je vaak te maken met drie voorwaarden, namelijk (i) een maximumvergoeding per consult, bijvoorbeeld 45 euro per consult, (ii) een tijdsgebonden eenheid, namelijk maximaal één consult per dag en (iii) een maximaal bedrag, bijvoorbeeld 600 euro per jaar. Een heel scala van verschillende vergoedingsregels, die soms verwarrend zijn.

Vergoeding behandelingen

De vergoeding van behandelingen is afhankelijk van welke soort behandeling. Als sprake is van een consult dan wordt deze vergoed conform bovengenoemde vergoeding consulten.

Vergoeding van medicijnen

Veelal kan als stelregel worden gehanteerd, dat medicijnen voorgeschreven door de huisarts of medisch specialist vergoed zijn, tenzij deze buiten de basisverzekering vallen zoals bijvoorbeeld LDN. Medicatie voorgeschreven vanuit HME Orthokliniek is, behoudens uitzonderingen, niet vergoed. De uitzonderingen zijn ook in de polisvoorwaarden opgenomen.

Vergoedingen van bloed/urineonderzoeken

Bloed/urineonderzoeken die niet door een huisarts of medisch specialist worden aangevraagd worden niet vergoed uit de basisverzekering. Omdat HME Orthokliniek gebruik maakt van veelal bredere diagnostiek, soms meer specialistische laboratoria en daarnaast vergoed wordt uit de aanvullende verzekeringen zijn onze bloed/urineonderzoeken niet vergoed.

U bent alleen niet altijd duurder uit door diagnostiek via HME Orthokliniek te laten organiseren. Binnen de huidige basisverzekering geldt namelijk dat bloed/urineonderzoeken van uw eigen risico afgaat. Als uw zorgconsumptie lager is dat het eigen risico, dan ben u feitelijk niet duurder uit bij HME Orthokliniek.

Er zijn twee uitzonderingen de verzekeraars ONVZ en VVAA vergoeden uit de aanvullende verzekering ook het bloed- en urineonderzoek.

Tot slot

Op onze website hebben wij een vergoedingsoverzicht van de AVIG opgenomen, daarin kunt u op hoofdlijnen welke vergoedingen op uw verzekering van toepassing zijn. Desgewenst kunt u deze ook bij de receptie inzien. Echter om teleurstellingen te voorkomen bel uw zorgverzekeraar om zeker te zijn van de vergoedingen.