PROCES: VAN INTAKE TOT BEHANDELPLAN


Het behandeltraject met de patiënt is een vastomlijnde aanpak:

38o2

Informatie verzamelen

De patiënt wordt vóór het consulteren van de arts gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft inzicht medische voorgeschiedenis, constitutionele (o.a. genetische) factoren en omgevingsinvloeden. Hierin wordt tevens gekeken naar de levensstijl, zoals slaap, sport, voeding en overige zaken.

Tijdens het consult met de arts worden de vragenlijst en inzichten besproken. Tevens zal de arts vaak een aantal diagnostische testen overwegen en met de patiënt bespreken. De volgende testen kunnen hierbij bijvoorbeeld van toepassing zijn:

  1. (Uitgebreid) bloed- en urineonderzoek
  2. Voedselintolerantietest
  3. Faecesonderzoek
  4. Specifieke testen
Interpreteren van de informatie

Nadat de testen zijn teruggekomen uit de laboratoria worden deze, samen met de intake tijdens het consult met de arts, bezien in elkaars samenhang. In deze fase wordt ook het conceptbehandelplan geformeerd. De onderdelen van het behandelplan bestaan uit:

  1. Leefstijl- en gezondheidsadvies
  2. Vaak worden orthomoleculaire voedingssupplementen ingezet, met name op het herstel van de energieaanmaak, darmwand, immuunsysteem en remming van ontstekingsmechanismen.
  3. Eventueel aangevuld met onze behandelmogelijkheden.
  4. Indien nodig, vindt verwijzing naar de huisarts of een medisch specialist plaats. Dit is afhankelijk van de inzichten die tijdens dit proces worden gevormd.
Uitleg geven aan de patiënt

De conclusies vanuit het onderzoek zullen met de patiënt worden besproken. De patiënt wordt in dit gesprek geïnformeerd over de bevindingen, de behandeldoelen en hoe het behandelplan zal worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel is dat de patiënt zich bewust is van zijn eigen rol en participatie bij de uitvoering van het behandelplan en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Stellen prioriteiten / start behandeling

Het is goed mogelijk dat het behandelplan is opgebouwd uit een aantal fasen of inzichten. Het is onze visie dat het geleidelijk uitvoeren van het behandelplan tot een beter succes leidt. In overleg met de patiënt wordt besloten, welke stappen het beste als eerste genomen kunnen worden en start aansluitend de behandeling.

Evaluatie, aanpassing en einde behandeling

Een tussentijdse evaluatie is van belang om de symptomen en de fysiologische bevinden van de patiënt te evalueren. Deze informatie kan worden gebruikt om het behandelplan aan te passen, de volgende fase te starten en indien nodig te stoppen. Aan het einde van de behandeling wordt een eindconsult gehouden om de behandeldoelen en resultaten te evalueren.