VERGOEDING


Tarieven & Betaling

Om onnodige administratieve handelingen – en mogelijke onduidelijkheden en misverstanden – te voorkómen, maken we na afloop meteen een factuur op die u per PIN of contant kan voldoen. De factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor onze tarievenlijst