PATIËNTTEVREDENHEIDSFORMULIER 2018

1. CLIËNTGEGEVENS
NAAM

POSTCODE

WOONPLAATS
2. MEETGEGEVENS

Hoe tevreden bent u met de huidige dienstverlening bij HME Orthokliniek?

Voorlichting
Kreeg u voldoende informatie
voor uw bezoek?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt
Persoonlijke begeleiding & opvang
Bijvoorbeeld: ontvangst balie,
hulp bij aankleden,
uitleg tussendoor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt
Resultaat van de medische zorg
Diagnostiek als ECG/Spirometrie/
Bloedafname/gesprek arts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt
Nazorg
(waren er eventueel vragen na uw bezoek
en zijn deze afgehandeld?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt
Telefonische bereikbaarheid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt
Wachttijd op de behandeling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt
Parkeermogelijkheden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt
3.
 
Geeft u feedback als u daar aanleiding voor ziet? ja nee
Zo ja, op welke manier?
Wist u dat u op onze website informatie kunt vinden over ons privacyreglement? www.hme-orthokliniek.nl/kwaliteit ja nee
Wist u dat daar ook informatie staat over patiënt- veiligheid en informatie over onze klachtenregeling? ja nee
Heeft u suggesties voor (kwaliteits)verbeteringen binnen HME Medical? ja nee
Ja, namelijk: